Fia: Kör, percussion
Bill: Alla övriga instrument samt kör, inspelning, mix, master.
Helena GIll: Piano, produktion